Sự kiện xúc tiến & truyền thông Xem thêm

Hãy cùng tham gia & theo dõi các sự kiện xúc tiến nông sản

Minh bạch sản xuấtXem thêm

Cơ sở có truy xuất nguồn gốc & minh bạch theo tiêu chuẩn GAP
8.0

Cty CP ĐT và PT Đại Tiến Thành

Mỹ Phúc - Mỹ Lộc – Nam Định, Mỹ Lộc, Nam Định

8.0

Hộ Kinh doanh Nông sản Thành Nam

Mỹ Phúc, Mỹ Lộc, Nam Định, Mỹ Lộc, Nam Định

Một số sản phẩm truy xuất

Xem thông tin sản phẩm được minh bạch
Mỹ Lộc, Nam Định
6.8
0 Bình luận